Krovni limovi

Danas krovište igra sve značajniju ulogu u projektiranju arhitektonskih građevinskih oblika. Lijepo, estetsko i praktično prekrivanje krova uljepšava kuću, odnosno krov te može pravilno naglasiti karakter cjelokupne zgrade. U nekim slučajevima i krovnim nagibima pokrov može biti samo lim. Lim je kvalitetan i pouzdan krovni pokrov. Oduvijek se koristi u svim krajevima svijeta, a danas u ponudi postoji nekoliko različitih tipova limenog krovnog pokrova, koji je nezamjenjiv kada je potrebna lagana konstrukcija i mala težina krova. U ponudi ćete pronaći nekoliko različitih proizvođača limenog pokrova koji imaju u ponudi limeni pokrov s ispunom, s podstavom, ravni lim za falcanje ili profilirani lim koji je imitacija oblika crijepa. Boje znače mnogo više nego bi običan čovjek pretpostavio. S jedne strane, one mogu postići učinak harmoničnog uklapanja u okoliš, a s druge strane, boje se mogu upotrijebiti kao sredstvo za skretanje pažnje na građevinu. Ovisno o tome koji bi učinci trebali biti naglašeni možete odabrati odgovarajuću boju s RAL karte pojedinog proizvođača.